“Terrassa té la intenció d’apostar per les energies renovables i per la diversificació energètica”

Feb 21 • Entrevista, hivern 2014 • 1426 Views • Comentaris tancats a “Terrassa té la intenció d’apostar per les energies renovables i per la diversificació energètica”

Entrevista a Eva Herrero Alonso, regidora de Medi ambient, sostenibilitat i salubritat a l’Ajuntament de Terrassa

Per què Terrassa va adherir-se al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses?
Mentre molts municipis europeus integren les seves politiques ambientals en estratègies i plans d’acció per la mitigació del canvi climàtic, amb objectius més o menys ambiciosos en funció de les voluntats, les competències i els recursos, les grans potències mundials, en la XV Conferència Internacional sobre el Canvi Climàtic de desembre de 2009, es neguen a adoptar els acords que marquin un nou camí. Però recolzen les conclusions del IV Informe d’Avaluació del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), i la necessitat de reduir les emissions per mantenir l’augment de la temperatura global por sota els 2ºC.

Creu que la ciutat assolirà els objectius marcats?
La ciutat treballa per aconseguir aquests objectius, encara que la crisi econòmica i els darrers girs en matèria mediambiental tant del govern, de l’estat com de la pròpia comissió europea, dificulten cada vegada més la tasca.

Com valora la implantació d’instal·lacions de biomassa feta fins ara?
La valoració és molt positiva, car demostra que la biomassa és una opció perfectament viable i que es pot integrar en els edificis que adopten aquesta font d’energia sense que afecti en el dia a dia dels mateixos.

A part de les avantatges mediambientals per implantar una energia renovable, les instal·lacions de biomassa han permès estalviar costos?
El cost del combustible si és més baix que els combustibles fòssils tradicionals, encara que si tenim en compte el cost d’amortització de les calderes, els costos són similars o fins i tot superiors. El cost de les calderes de biomassa és encara molt alt i com ja hem comentat, el fet de viure en una zona amb clima temperat no permet que l’estalvi assolit pel consum superi l’increment de costos de la instal·lació de biomassa respecte les instal·lacions més convencionals.

Com han rebut els usuaris i ciutadans la implantació d’aquestes instal·lacions?
El feedback obtingut tant per usuaris com per la ciutadania en general, sempre ha estat molt positiu.

Què pot comentar-nos del projecte d’Anella Verda de la ciutat?
L’Anella Verda és el continu territorial a l’entorn de la ciutat, entre els límits construïts de la ciutat compacta i el límit del terme municipal articulat per diversos enclavaments d’alt valor ecològic, paisatgístic i social. La finalitat de l’Anella Verda és definir un espai a l’entorn de la ciutat que gaudeixi d’un tractament i protecció especial i un pla d’ordenació i gestió per a la conservació sostenible i integral dels espais naturals, agrícoles i forestals del municipi, mitjançant un projecte de ciutat amb la necessària participació de la ciutadania, dels usuaris, dels propietaris, i dels que viuen i treballen en aquest territori.

eva
Eva Herrero Alonso

Continuarà la ciutat apostant per l’ús de la biomassa?
Terrassa té la intenció d’apostar per les energies renovables i per la diversificació energètica, i per tant, per la biomassa. No obstant això, estem en un moment en què la rendibilitat econòmica cobra cada vegada més importància i per tant s’hauran d’estudiar noves formes de suport a la biomassa, mitjançant projectes que assegurin la seva sostenibilitat econòmica.

ACCEDEIX A L'ARTICLE: TERRASSA APOSTA PER LA BIOMASSA"

Comments are closed.

« »