Subvencions de la Dipuació de Girona als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa Copy

Abr 9 • Notícies • 1647 Views • Comentaris tancats a Subvencions de la Dipuació de Girona als ajuntaments per a la instal·lació de calderes de biomassa Copy

imggi

La Diputació de Girona ha publicat les bases específiques reguladores de subvencions als
ajuntaments per instal·lar, en equipaments municipals, calderes de biomassa llenyosa forestal
en forma d’estella i/o xarxes de calor que utilitzin aquest combustible i que hagin estat
prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES).

Destinataris
Els ajuntaments de municipis de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES, ja sigui en àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli.

Conceptes subvencionables
Les subvencions es defineixen en dues línies:
Línia 1. Assistència tècnica per part de la diputació per a la redacció d’estudis de viabilitat, projectes executius i/o plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules administratives particulars per a la licitació de les inversions als ajuntaments beneficiaris.
Línia 2. Inversions monetàries en instal·lacions per a l’aprofitament tèrmic de biomassa llenyosa en edificis. S’estableix la Línia 2a per calderes de biomassa llenyosa forestal i la Línia 2b per xarxes de calor que utilitzin biomassa llenyosa forestal.

Import màxim de la subvenció
L’import de la subvenció es concretarà a partir de la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària de la convocatòria.
Línia 1. Cost màxim per contractes d’assistència tècnica de 8.000€ per ajuntament, a càrrec de la Diputació de Girona.
Línia 2. Inversió amb un TIR de, com a mínim, el 10% i un període de retorn de, com a màxim, 5 anys. L’import màxim per la línia 2a serà de 50.000€ i per la 2b de 100.000€.

Criteris de valoració
Es valoraran les accions presentades seguint criteris de dimensió dels municipis i criteris tècnics ambientals i econòmics relacionats amb el període d’amortització, el TIR, el rendiment del 90% o major, la combinació d’altres energies renovables, les emissions estalviades i la justificació de l’ús d’estella vinculat a la prevenció d’incendis.

Sol·licitud, resolució i pagament
Descarrega el PDF complet per obtenir la resta d’informació

Comments are closed.

« »