Preus de biomasses forestals

Feb 19 • Article, CAROUSEL HOME, hivern 2014, Preus • 1906 Views • Comentaris tancats a Preus de biomasses forestals

Dades del projecte Biomass Trade Center II

Els preus de la biomassa forestal són sovint objecte de debat atès que, a casa nostra, encara no existeix un mercat ben estructurat (xarxa de productors) ni regulat per normatives de qualitat d’obligat compliment. A més, si bé la llenya és un producte tradicional a Catalunya, les altres formes de biomassa forestal (estella, pèl·let i briqueta) són de més recent implantació i estan experimentant un fort augment de consum.

D’altra banda, el preu de la biomassa està fortament condicionat per les distàncies de transport, sobretot en el cas dels formats no densificats, degut a l’alt volum de matèria a transportar per unitat d’energia. En aquest escenari existeix una incertesa de quin és el preu de mercat de les diferents biomasses forestals per les diferents qualitats. En aquest apartat es presenten els preus de llenyes, estelles, pèl·lets  briquetes segons dades del projecte Biomass Trade Center II per els 9 països europeus integrants del projecte.

El projecte Biomass Trade Center II, on el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya participa com a partner català, té per objectiu l’increment de la producció i consum de biomassa forestal i, entre altres mesures, el projecte porta a terme un anàlisis i monitoratge dels preus de les biomasses forestals als diferents països amb l’objectiu de fer més transparent el mercat.

A continuació es presenten els preus per diferents tipus de biomassa de l’últim informe publicat, que correspon al primer semestre de 2013:

preus1

preus2

preus3

preus4

Comments are closed.

« »