Presentació d’Antoni Trasobares

Feb 18 • CAROUSEL HOME, hivern 2014, Presentació • 2049 Views • Comentaris tancats a Presentació d’Antoni Trasobares

Sr. Antoni Trasobares Rodríguez, director general de
Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya

La revista i web, que avui tinc el plaer de presentar, oferirà un espai de trobada als diferents agents del sector, productors d’estella, fabricants, instal·ladors, així com als consumidors finals. Contribuirà a fiançar un mercat, el de la biomassa, que cada vegada pren més presència al nostre territori. La revista neix amb la voluntat d’arribar a diferents públics i servirà també de vehicle per donar a conèixer els avenços en innovació, que en un futur no molt llunyà seran una realitat.

Aquest nou mitjà quadra perfectament amb les línies que des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural estem treballant per tal de dinamitzar l’activitat econòmica als espais forestals. Entre aquestes destaca l’ús de la biomassa per promoure el consum tèrmic a nivell local, ja que creiem que representa una oportunitat per tots els avantatges que comporta a nivell social i mediambiental. S’han elaborat propostes i estudis que han conclòs que la biomassa pot ser més competitiva i viable econòmicament que altres energies no renovables, si es parteix d’un bon disseny, equilibrat entre demanda producció i logística.

……………….………………………….
Aquest nou mitjà quadra perfectament amb les línies de treball del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
…………………………………………..

Iniciatives com aquestes han d’ajudar a enllaçar i intercanviar coneixements mutus entre el sector energètic i la gestió forestal sostenible,  fonamentada en la bioeconomia, dos mons que a vegades poden semblar distants però que indiscutiblement presenten determinats trams de recorregut paral·lel, tal com queda palès en els diferents plans d’eficiència energètica i el futur Pla general de política forestal de Catalunya. Actualment el Pla està en tràmit d’aprovació i té com un dels seus eixos vertebradors l’aprofitament energètic dels boscos.

antoni

La valorització energètica de la biomassa és clau per garantir un aprofitament sostenible dels recursos forestals que permeti el manteniment d’un sector econòmic estratègic per al territori i garanteixi la persistència i resiliència dels boscos enfront de riscos naturals, com els incendis forestals. La biomassa dóna viabilitat econòmica als tractaments silvícoles de millora i, per tant, facilita la mobilització d’altres recursos, com serra, pals, etc. En aquesta línia, cal incidir en la necessitat de construir infraestructures per disminuir el cost dels aprofitaments i facilitar la mobilització dels recursos.

Amb aquesta perspectiva, l’aprofitament de la biomassa per a ús tèrmic es presenta com un recurs provinent d’activitats forestals, a partir del qual es crea activitat econòmica en el territori gràcies a una cadena de mercat amb origen al bosc i el consum d’una societat cada cop més sensible amb la qualitat del seu entorn i amb l’estalvi energètic. Cal destacar que es tracta d’un combustible local i que per tant el seu aprofitament redueix la dependència d’importacions energètiques. Es tracta d’una font d’energia renovable que aporta beneficis ambientals, vigor als boscos, disminució del risc d’incendis forestals i beneficis econòmics i socials al territori arran de la creació d’un teixit empresarial, l’estalvi en el cost energètic i la creació d’oportunitats i de nous llocs de treball a nivell local i regional.

En resum, vull donar la benvinguda a aquest nou mitjà amb la seguretat que serà d’interès per la gran quantitat d’actors que aglutina i perquè ajudarà a promocionar, amb una lectura amena i rigorosa, l’ús de la biomassa per a energia i afavorir que segueixi una línia ascendent en l’objectiu de competir amb els compromisos en matèria d’energies renovables. El seu desenvolupament s’ha de considerar com una important activitat dins d’una societat moderna i implicada en un creixement sostenible.

Comments are closed.

« »