Opinió

  • opin1

    L’opinió dels ciutadans respecte a l’ús de la biomassa

    3 PREGUNTES AL CARRER En aquesta secció pretenem copsar l'opinió dels ciutadans respecte temes relacionats amb la biomassa. De vegades poden ser opinions que tot i ser minoritàries, són importants pels agents implicats. ANTONI SOLANAS Prats de Lluçanès Coneix la biomassa per a ús energètic? Què és, com s’obté, etc.? Sí, fusta triturada per recuperar [...]

Comments are closed.