Notícies

 • pell

  El Govern aprova el Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024

  El passat 17 de juny el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla General de Política Forestal de Catalunya (PGPF). Aquest pla s’estructura en 6 eixos estratègics, 15 línies d’actuació i un total de 102 accions que pretenen garantir l’efectivitat de la gestió multifuncional del bosc.

 • bioelec

  Bioelectricitat, situació actual i comparativa europea

  El nou sistema suposa la desaparició de les primes i tarifes a la producció d’electricitat amb fonts d’energia renovables (EERR), i l’entrada en vigor des del 14 de juliol del 2013 d’un sistema basat en una rendibilitat raonable i instal·lacions tipus eficients i ben gestionades.

 • IMATGESUPERMARKET

  La biomassa arriba als supermercats

  Els darrers anys, la despesa energètica en consum d’electricitat i de calor ha anat en augment. Per aquest motiu el Grup Bon Preu ha anat introduint alternatives als combustibles fòssils com són les energies renovables

 • imatg2

  Les instal·lacions de biomassa públiques a la província de Barcelona

  La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb la Asociación Española de valorización energética de la biomasa (AVEBIOM), ha efectuat un registre de les instal·lacions de biomassa públiques de la província de Barcelona. El registre conté dades genèriques, com l’any de posada en funcionament de les instal·lacions, i dades més tècniques, com la potència, la marca i el model de les calderes

 • lsole

  LSolé aposta per reforçar el departament d’enginyeria

  L’empresa LSolé, especialista en solucions d’energia neta per a ús industrial i edificació, ha ampliat i millorat el departament d’enginyeria. Amb la finalitat d’optimitzar el disseny i eficiència de les instal·lacions de biomassa ha adquirit ANSYS, un software de simulació dinàmica dels processos de combustió

 • biom2

  La biomassa és present a les línies de recerca dels investigadors de Catalunya

  En l’àmbit del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) 2014, el passat 4 de juliol es va celebrar la jornada “Matins d’Innovació: Recerca en l’àmbit forestal a Catalunya”. Aquesta jornada va servir per posar en contacte els responsables de les línies d’investigació en matèria forestal a Catalunya amb els representants i professionals del sector. Els investigadors van exposar les seves línies de treball i van recollir les inquietuds i opinions de silvicultors, propietaris forestals, empresaris i enginyers del ram sobre les principals necessitats de recerca

 • solar

  VI Jornada Hispano-Alemanya de biomassa i energia solar tèrmica

  La Càmara de Comerç Alemanya per a Espanya i el Ministeri Alemany d’ Economia i Energia organitzen la VI Jornada Hispano-Alemanya de Biomassa i Solar Tèrmica, que tindrà lloc el proper 14 d’octubre a Barcelona.

 • img5

  Recull de preus de la biomassa forestal a Catalunya

  En el marc del projecte Biomass Trade Centre II es recullen els preus dels biocombustibles forestals, per al seu anàlisi i comparativa amb la resta d’Europa. Resultats: http://www.biomasstradecentre2.eu/wood-fuel-prices/

Comments are closed.