L’opinió dels ciutadans respecte a l’ús de la biomassa

Feb 19 • CAROUSEL HOME, hivern 2014, Opinió • 1885 Views • Comentaris tancats a L’opinió dels ciutadans respecte a l’ús de la biomassa

3 PREGUNTES AL CARRER

En aquesta secció pretenem copsar l’opinió dels ciutadans respecte temes relacionats amb la biomassa. De vegades poden ser opinions que tot i ser minoritàries, són importants pels agents implicats.

opin1

ANTONI SOLANAS
Prats de Lluçanès

Coneix la biomassa per a ús energètic? Què és, com s’obté, etc.?
Sí, fusta triturada per recuperar la llenya dels boscos.

Té o coneix algú que tingui una caldera de biomassa?
No, m’ho han recomanat però no en tinc. Conec gent que en tenen i estan molt contents. Han fet el canvi de gasoil a biomassa i estan satisfets tant per l’estalvi com per la qualitat de la calefacció. Són persones que viuen en cases de pagès i gasten estella, d’altres en cases del poble que han posat estufes de pèl·let i també sé del cas de l’Institut de Prats de Lluçanès.

Quina opinió té de l’ús de la biomassa com a font d’energia?
Bona, al país sobra fusta que es podria aprofitar, però és tot molt car, tant el combustible com les inversions necessàries per muntar una planta de generació d’energia amb biomassa. S’haurien de mecanitzar més els treballs forestals. No entenc com pot ser que surti a compte portar biomassa a Itàlia i en canvi aquí no ho puguem fer. Crec que no interessa a les grans empreses energètiques i la pressió que fan sobre l’administració és massa gran. No hi ha prou ajuda de l’administració.

JOAN GEA
Torelló

Coneix la biomassa per a ús energètic? Què és, com s’obté, etc.?
Sí, conec el pèl·let, l’estella i també he provat altres combustibles, com la pinyola i la closca d’ametlla i avellanes.

Té o coneix algú que tingui una caldera de biomassa?
Sí, tinc una caldera policombustible de 22 kW per a calefacció i aigua calenta. Estic content amb la caldera,  però m’ha costat molt trobar un subministrament de combustible adequat en qualitat i quantitat. Vaig començar amb el pèl·let, però vaig provar marques que em donaven problemes. Després vaig comprar pinyola, m’anava molt bé i per preu era el millor, però de cop i volta vaig tenir problemes de subministrament. També havia provat la closca d’ametlla i avellana, però l’ametlla feia molt soroll al bis sense fi i l’avellana m’ocupava massa espai. Al final vaig trobar la solució tornant al pèl·let però comprant una marca de primera qualitat. He fet una petita sitja dins el garatge i em proveeixen amb un camió amb sistema pneumàtic i bàscula. Jo gasto unes 4 tones/any de pèl·let.

Quina opinió té de l’ús de la biomassa com a font d’energia?
M’agrada perquè, des del punt de vista ambiental, és una cosa molt positiva. Jo vaig fer el canvi de la caldera, entre altres motius, per convenciment, perquè contamina menys que altres combustibles. Crec que s’hauria de potenciar més, jo vaig estar de sort que vaig poder aconseguir una petita subvenció, però ara això s’ha acabat i les calderes son cares. Sí que s’ha de tenir present que és un sistema que necessita espai i que les calderes són molt sofisticades, però s’han de parametritzar bé, tenint en compte quin combustible es fa servir.

HELENA CAMPÀS TINTÓ
Vic

Coneix la biomassa per a ús energètic? Què és, com s’obté, etc.?
La biomassa és l’obtenció d’energia per mitjà de la combustió de matèria
orgànica. Hi ha diversos tipus de biomassa, des de la combustió directa,
com seria amb llenya o el pèl·let, fins a la producció industrial de
biocombustibles a partir d’olis vegetals.

Té o coneix algú que tingui una caldera de biomassa?
Sí, una amiga ha comprat una estufa de pèl·lets.

Quina opinió té de l’ús de la biomassa com a font d’energia?
Crec que és una bona font d’energia, ja que s’aprofita un residu forestal i de combustió directe, com la llenya. Per altra banda, no comparteixo la utilització dels biocombustibles, com el biodièsel, ja que s’obtenen per mitjà de plantacions on el rendiment del combustible obtingut és molt menor al desgast del sòl. El sòl s’erosiona i perd fertilitat i, a més a més, es genera una gran pèrdua de biodiversitat en reduir àrees de bosc o selva per plantar-hi plantacions aptes per generar biocombustibles.

RAMON BADIA
Vic

Coneix la biomassa per a ús energètic? Què és, com s’obté, etc.?
Crec que sí. És l’aprofitament de la fusta que s’extreu de netejar boscos per fer combustible de calderes industrials i estufes domèstiques.

Té o coneix algú que tingui una caldera de biomassa?
Conec dues famílies que n’utilitzen i en parlen molt bé. Diuen que és net, pràctic i sobretot econòmic, més que la calefacció de gasoil o gas.

Quina opinió té de l’ús de la biomassa com a font d’energia?
La meva opinió és que si sempre se’n fa un ús conscient i un bon control i aquest reaprofitament dels boscos serveix per netejar-los i mantenir-los més nets del que estan estarà be.

Comments are closed.

« »