La marca de garantia DBOSQ
Origen i Qualitat de l’estella forestal

Feb 18 • hivern 2014, Notícies • 1255 Views • Comentaris tancats a La marca de garantia DBOSQ
Origen i Qualitat de l’estella forestal

La marca DBOSQ, impulsada pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, neix per la necessitat de garantir l’origen i qualitat de l’estella forestal per tal d’oferir al consumidor final la identificació del producte que adquireix.

Per determinar la qualitat de l’estella i garantir-ne l’origen, durant el procés productiu es porten a terme controls en les instal·lacions dels productors i es prenen mostres de producte per realitzar analítiques al laboratori d’acord amb les normes europees EN.

La marca estableix l’origen geogràfic i determina els paràmetres de qualitat com la humitat, la granulometria, el poder calorífic, el contingut d’impures, les cendres i volàtils que produeix la combustió. Segons els nivell de control existeixen dues modalitats de certificació:

• DBOSQ Bàsic (inclou controls d’origen, humitat, granulometria i impureses/impropis)

• DBOSQ Plus (afegeix als anteriors anàlisis del contingut en cendres i contingut energètic)
La traçabilitat queda garantida especificant l’origen geogràfic de l’estella i la procedència.
L’estella queda identificada segons les dues categories següents:

– Bosc, plantacions i/o algun altre tipus de fusta verge (BFP)
– Subproductes i restes d’indústria de primera transformació (BIF)

logobsq

dbsq

La implantació de la marca de qualitat DBOSQ comporta nombrosos avantatges:

• Promou l’ús d’estella forestal com a biocombustible de qualitat per a usos tèrmics.
• Els controls de qualitat sobre el biocombustible obliga a una millora permanent de la qualitat dels productes.
• Assegurar la qualitat dels biocombustibles és clau per a evitar problemes de mal funcionament de les instal·lacions i garantir un alt rendiment de la caldera.
• La traçabilitat de l’origen del producte que porta implícita la marca, maximitza la venta de proximitat i en conseqüència la millora dels boscos locals.
• Dóna coneixement i confiança al consumidor final del producte que està adquirint.
• La marca DBOSQ és una forma de publicitat pel productor gràcies al valor afegit que dona al seu producte.

Per a més informació:
973 48 17 52 / http://afib.ctfc.cat/

Comments are closed.

« »