La humitat en la biomassa

Feb 18 • CAROUSEL HOME, hivern 2014, Reportatges • 2041 Views • Comentaris tancats a La humitat en la biomassa

Eines de mesura i control

El contingut d’humitat es defineix com la quantitat d’aigua present en la biomassa, expressada com un percentatge del pes. Per a combustibles de biomassa, aquest és el factor més crític, ja que determina l’energia que es pot obtenir per mitjà de la combustió. Quan es crema la biomassa, primer es necessita evaporar l’aigua, abans que la calor estigui disponible. Per això, com més alt el contingut d’humitat, menys poder calorífic.

IMPORTÀNCIA
En els sistemes de combustió de la biomassa és molt important el percentatge d’humitat del combustible a cremar, ja que un elevat percentatge produeix una reducció de l’eficiència general del sistema i té una sèrie de conseqüències a nivells tècnics, mediambientals i econòmics. Això és perquè la humitat redueix la temperatura de combustió per sota de l’òptima i, per tant, el combustible té una combustió incompleta. Aquest fet provoca l’emissió de quitrans que poden condensar-se en la sortida de fums i per que la xemeneia tingui una corrosió i acumulació gradual de material que pugui bloquejar-la eventualment o, fins i tot, provocar un incendi.

PRINCIPIS
Totes les normatives actuals respecte al percentatge d’humitat en la biomassa es basen en la normativa EN-14778-1. Seguidament s’observa una taula resum de les propietats típiques aconsellades per un bon combustible:

graf7

El sector forestal tradicionalment ha utilitzat el valor de la humitat sobre base seca o humitat absoluta (hbs), mentre que en el sector de la bioenergia la base sobre la qual es calcula la humitat sol ser en base humida o humitat relativa (hbh). Taula de conversió:

graf8

La humitat de la fusta acabada de tallar es situa sobre el 45% hbh per a les coníferes i poc menys pels roures i les alzines.

EINES I PROCEDIMENTS DE MESURA
Aquests sistemes permeten conèixer amb precisió el percentatge d’humitat que conté el combustible. Principalment hi ha tres sistemes de mesura diferents:
• Mesura estufa d’assecatge: Mètode tradicional de mesura d’humitat per diferència de pes en estufa. Aquest sistema és el més precís, però alhora el més lent, ja que requereix una preparació de les mostres que demana d’unes quantes hores.
• Mesura en línia: Aquests equips transmeten la mesura contínuament a un sistema informatitzat. Aquest és utilitzant per alguns fabricants dins la línia de producció per tal d’assegurar la qualitat en tota la producció.
• Mesuradors portàtils*: Aquests humidímetres es mostren molt pràctics per establir transaccions comercials, ja que és imprescindible tenir en compte el pes real de combustible en tots els tipus de Biomassa. Hi ha diferents tipus i sistemes de mesuradors però principalment cal tenir en compte una sèrie de característiques que cal consultar abans d’adquirir un mesurador portàtil (materials i granulometries que té calibrat l’equip, profunditat/quantitat de material que mesura, precisió de l’equip, rang de mesura de la humitat).
*Els equips portàtils generalment donen el valor de mesura en base humida (hbh)

Xavier Isern | Diem Vic

t1

MESURADORS DE FUSTA
Aquest mesuradors permeten mesurar directament la fusta per conèixer si ja es troba a punt per estellar o cremar segons el cas. Existeixen dos sistemes, un és l’habitual sistema de mesura a través de les dues puntes metàl·liques que es claven dins el material (sistema resistiu) i l’altre és el sistema de contacte que no deixa cap tipus de marca (sistema capacitatiu).

t2

MESURADORS DE LLANÇA
Aquests mesuradors permeten l’estat real del combustible granulat, introduint-los a l’interior del dipòsit, sitja o camió de transport, i així poder decidir si ja està a punt per cremar o encara s’ha de sotmetre a un procés d’assecament. Alguns models ofereixen la opció de transmissió de dades al PC per tal d’elaborar documents i certificats de mesura. Combustibles a mesurar segons l’equip: estella, pèl·let, serrí, closca o pinyola).

t3

MESURADORS DE PRESSIÓ
Aquests mesuradors permeten a la persona que utilitza la caldera/estufa conèixer les característiques reals del combustible que cremarà per tal d’evitar problemes a la caldera a causa d’un mal combustible.  Funcionen introduint una petita quantitat de combustible dins el mesurador, i a través del sistema de compressió del mateix equip que permet extreure l’aire i realitza una mesura precisa del combustible. Alguns equips d’aquesta família tenen l’opció de fer diverses mesures seguides d’un mateix volum de combustible i donar-ne automàticament la mitjana. Combustibles a mesurar segons l’equip: pèl·let, serrí, closca o pinyola.

 

t4
MESURADORS DE DIPÒSIT
Aquest mesuradors són els més exhaustius, ja que a través de la balança s’introdueix una quantitat de material exacte de combustible, i a través del sistema capacitatiu realitza una mesura automàtica. Alguns models ofereixen l’opció de transmissió de dades al PC per tal d’elaborar documents i certificats de mesura. Permeten mesurar qualsevol tipus de biomassa a granel ja que tenen l’opció de calibració de nous combustibles gràcies a un sistema d’estufa d’assecatge.
Xavier Isern | Diem Vic

Comments are closed.

« »