La biomassa és present a les línies de recerca dels investigadors de Catalunya

Set 5 • DESTACAT HOME COLUMNA 4, estiu 2014, Notícies • 1738 Views • Comentaris tancats a La biomassa és present a les línies de recerca dels investigadors de Catalunya

biom2

En l’àmbit del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT) 2014, el passat 4 de juliol es va celebrar la jornada “Matins d’Innovació: Recerca en l’àmbit forestal a Catalunya”. Aquesta jornada va servir per posar en contacte els responsables de les línies d’investigació en matèria forestal a Catalunya amb els representants i professionals del sector. Els investigadors van exposar les seves línies de treball i van recollir les inquietuds i opinions de silvicultors, propietaris forestals, empresaris i enginyers del ram sobre les principals necessitats de recerca.

A la jornada, que va tenir lloc a l’Escola Forestal Casa Xifra de Santa Coloma de Farners, hi van assistir investigadors del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), de l’Institut Català de la Fusta (INCAFUST), de l’Institut Català del Suro (ICS), de la Universitat de Lleida (UdL), de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Al llarg de la jornada es van tractar diferents aspectes del món de la biomassa forestal. Entre ells, les línies d’investigació que s’estan desenvolupant. Per exemple, la recerca de l’IRTA sobre les plantacions de Pawlonia. Tal i com comentava Neus Aletà, de l’IRTA, la recerca sobre la producció de biomassa en plantacions de Pawlonia ha avaluat varis aspectes de la fisiologia d’aquesta espècie com l’eficiència en l’ús de l’aigua i la resistència al fred de tardor i d’hivern.

Per part de la UAB, Jordi Bartolí va exposar les línies de treball en recerca de nous usos de biomassa forestal primària. Aquests es basen en la recerca de la torrefacció i piròlisi per a l’obtenció de combustibles amb una major densitat energètica i valor afegit. En aquest sentit, s’estan estudiant els processos de producció de biomassa torrefacta a partir de la qual es pot fabricar pèl·let, produir bio-oil, biochar o gas.

Per altra banda, Joan Salvadó de la URV, juntament amb el seu equip de l’àrea de bioenergia i biocombustibles de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya, van presentar com estan treballant en el fraccionament de la biomassa en processos de tractament per explosió de vapor. Tal i com comenten, a partir d’aquest fraccionament es poden obtenir productes tant distints com bioplàstics (a partir de la fracció de cel·lulosa), pinsos (a partir de la fracció hemicel·lulosa) o productes antidetonants (a partir de la fracció lignina). També investiguen els processos de gasificació, piròlisi i liqüefacció, que entre altres coses permetrien obtenir gas natural a partir de la metanació del Syngas que en resulta de la gasificació de la biomassa.

Per últim, els representants i professionals del sector van manifestar l’interès de les investigacions encaminades al desenvolupament de nous productes i la necessitat de modernitzar el sector apropant-lo a la investigació. Entre tots van detectar que convé incidir en la necessitat de portar a terme estudis clars i sense prejudicis sobre la contaminació generada per la combustió de biomassa en comparació a altres fonts, ja que actualment només es disposa d’estudis parcials o tendenciosos. També van expressar la necessitat d’incorporar els aspectes econòmics a les línies d’investigació, tant els relatius al resultat de la investigació i l’aplicació com els relatius a estudis complerts sobre els fluxes econòmics vinculats a la gestió forestal.

 

Més informació a :
http://www.ruralcat.net

Comments are closed.

«