El Govern aprova el Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024

Set 5 • DESTACAT HOME COLUMNA 1, estiu 2014, Notícies • 1905 Views • Comentaris tancats a El Govern aprova el Pla General de Política Forestal de Catalunya 2014-2024

bosc

El PGPF s’estructura en eixos estratègics, línies d’acció i accions operatives al llarg dels 10 anys de desenvolupament, algunes de les quals ja s’han activat durant el darrer any.

El passat 17 de juny el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla General de Política Forestal de Catalunya (PGPF). Aquest pla s’estructura en 6 eixos estratègics, 15 línies d’actuació i un total de 102 accions que pretenen garantir l’efectivitat de la gestió multifuncional del bosc. Algunes de les accions ja s’han portat a terme al llarg del darrer any.
El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Ma Pelegrí, ha senyalat que “els boscos i els forests són la infraestructura verda més important del nostre país, ja que proporcionen múltiples serveis de gran importància: biodiversitat, fixació de carboni, aportació d’oxigen, l’ajuda al recàrrec d’aqüífers i la reducció de l’erosió”.

Segons ha remarcat Pelegrí, l’objectiu principal del Govern i del Departament és “preservar i gestionar de manera sostenible els valors naturals i de biodiversitat dels boscos, de les superfícies forestals i del conjunt del territori de Catalunya perquè la millor manera de conservar i protegir és gestionar”.

Entre els objectius que planteja el PGPF destaca la promoció i la gestió dels terrenys forestals i la coordinació de la planificació forestal amb altres planificacions sectorials. Això demostra l’interès en la integració de la planificació territorial, un aspecte vital per evitar conflictes entre administracions, normatives contradictòries i limitacions a vegades absurdes. Un altre tema clau en la gestió forestal, i que també es planteja com un objectiu, és millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible. És a dir, cal explicar a la societat que tallar un arbre ens permet conservar el bosc.

Els principals eixos estratègics són la gestió preventiva dels riscos naturals i la dinamització de la producció. Aquests eixos contenen més del 50% de les accions del PGPF.

L’estimació pressupostària del PGPF és de 52.780.000 €/any. Aquesta xifra sorprèn per elevada, però cal tenir en compte que inclou les aportacions de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat i els recursos que destinen altres administracions a temes forestals. És a dir, inclouen els recursos d’administracions catalanes i estatals, fons procedents del nou PDR (Pla de Desenvolupant Rural) i, fins i tot, recursos procedents d’organismes i entitats de la societat civil.

Si fem referència a la biomassa, aquesta apareix al PGPF com un element important entre les línies de dinamització del sector. Una d’aquestes línies és l’estratègia per promoure la gestió.

Comments are closed.

«