Casos d’èxit

  • bp3

    Terrassa aposta per la biomassa

    Noves instal·lacions en infraestructures municipals Terrassa té una superfície forestal de 3.300 hectàrees que representen, sobre el total del terme municipal (sòl urbà inclòs), al voltant del 40% de la superfície. D’aquestes hectàrees, 1.900 són de boscos de pins i 465 de boscos dominats per les alzines. La resta de superfície forestal correspon a bosquines, [...]

Comments are closed.