Camions de distribució d’estella

Feb 18 • Article, CAROUSEL HOME, hivern 2014 • 2708 Views • Comentaris tancats a Camions de distribució d’estella

Sistema pneumàtic integrat al vehicle

El passat dissabte, 1 de febrer del 2014, diferents associacions de propietaris forestals del Vallès Occidental i Oriental, amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, van organitzar una visita a dos centres logístics de fabricació i distribució d’estella forestal.

cam1
Remolc de Sala Forestal S.L.

En termes de logística, un dels principals condicionants de les instal·lacions de producció d’energia amb estella forestal és el proveïment d’estella. És necessària la disponibilitat d’espai per a sitges d’emmagatzematge, i que a siguin accessibles per a camions amb un sistema de recàrrega senzill. Aquest aspecte sovint dificulta i/o encareix el subministrament de l’estella i, fins i tot, pot arribar a fer inviable l’ús d’aquest combustible.

En aquest sentit, dues empreses catalanes dedicades al subministrament d’estella, Sala Forestal S.L. i Matèries Forestals S.L., han incorporat camions de distribució amb sistema pneumàtic al seu parc de maquinària. Aquest nou sistema, que fins ara s’utilitzava només pel subministrament de pèl·let, ha permès resoldre el problema d’accessibilitat a les sitges.

CARACTERÍSTIQUES DELS CAMIONS
Per una banda, Matèries Forestals S.L. ha optat per col·laborar amb Carrocerías Vic en el desenvolupament d’una adaptació per a la descàrrega d’estella i pèl·let aplicada en una cuba de transport de pinso.

Es tracta d’una caixa de tràiler amb capacitat per 36 m3 que es reparteixen en 6 departaments individuals. Aquest disseny permet el transport de diferents productes alhora per a la seva distribució en diferents punts al llarg d’una ruta determinada. En aquest cas, la descàrrega amb sistema pneumàtic es fa mitjançant una turbina d’aire. Aquesta turbina impulsa l’estella a través d’una mànega de 400 mm de diàmetre i fins a 20 m de longitud. També es pot reduir el diàmetre de la mànega fins a 200 mm. La velocitat de descàrrega és de 1m3/minut amb la mànega de 400 mm, però en cas d’utilitzar la mànega de 200 mm aquesta velocitat es veu sensiblement reduïda.

Aquest sistema està treballant amb resultats satisfactoris amb estelles de mànega de 20 m i superant diferències d’alçada de 6 m entre la posició del camió i l’entrada de la sitja.

Aquest camió també ofereix la possibilitat de realitzar la descàrrega del producte de forma anàloga a la descàrrega de pinso. Es fa a través de bisos sense fi situats a l’interior d’un tub de descàrrega situat a la part més alta de la caixa. D’aquesta manera es pot arribar a una alçada de 10 m. Fent la descàrrega d’aquesta manera també s’aconsegueix minimitzar la producció de pols en no utilitzar el corrent d’aire. Encara hi ha una tercera alternativa de descàrrega que ofereix aquesta cuba. Es tracta de la descàrrega per gravetat mitjançant l’obertura d’una comporta situada a la part inferior de la caixa.

El responsable de l’empresa Carrosseries Vic té l’objectiu de millorar el sistema i adaptar-lo a les necessitats de cada client amb un cost inferior als camions d’altres fabricants estrangers.

Per altra banda, Sala Forestal S.L. ha optat per l’adquisició d’un equip de fabricació francesa. Aquest camió ha estat dissenyat específicament per a la distribució d’estella i ja està completament desenvolupat i provat. Es tracta d’un contenidor amb sistema estàndard de manipulació tipus “ganxo” o multilift, amb una capacitat de 30 m3 d’estella.

En aquest cas, la descàrrega es fa amb una mànega de 150 mm de diàmetre i fins a 20 m de longitud. La capacitat d’impulsió de l’equip permet dipositar l’estella a major distància en cas que la instal·lació disposi d’una canonada fixa de conducció fins l’entrada de la sitja. Els factors que més afecten la distància màxima de descàrrega són el desnivell, el nombre i angle dels colzes, la rugositat de les canonades i la humitat de l’estella. L’equip d’impulsió de l’estella funciona amb un motor dièsel autònom de 73 CV i es pot accionar amb un comandament a distància. Per a la descàrrega, cal aixecar el contenidor de manera que l’estella es desplaci per gravetat a l’extrem posterior del contenidor.

…………………………………………..
Aquest sistema ha permès resoldre el problema d’accessibilitat a les sitges
…………………………………………..

La velocitat de descàrrega és d’aproximadament 1m3/minut però, segons les condicions de descàrrega (afectada per les mateixes variables que la distància màxima de descàrrega), es pot veure reduïda. La granulometria aconsellable per a una adequada velocitat de descàrrega i correcte funcionament de l’equip és G30 o G50. Aquest equip incorpora un sistema d’aspiració i filtrat pel tractament de l’aire que surt de la sitja a mesura que aquesta es va omplint.

En els dos casos cal tenir en compte el disseny de les sitges. Cal tenir present la necessitat d’obertures que permetin evacuar de la sitja un cabal d’aire igual al cabal d’entrada d’aire i estella per la mànega i que aquestes obertures disposin de sistemes de retenció de la pols que es produeix.

cam2
Camió de Carrocerías Vic S.A.

Entrevista als responsables de Sala Forestal S.L. i Matèries Forestals S.L.

PERE SALA
RESPONSABLE DE SALA FORESTAL S.L.

Quin motiu l’ha portat a decidir-se a fer aquesta inversió?
La dificultat d’accedir a determinades sitges a causa de la seva ubicació o forma de construcció. Amb aquest equip puc accedir a sitges ubicades en llocs interiors, soterranis, sitges elevades…
Per què ha escollit aquest model?
Per la fiabilitat de l’equip gràcies a l’experiència acumulada pel fabricant.
Està satisfet del resultat obtingut fins ara?
Sí, he quedat gratament sorprès per les prestacions, detalls ben dissenyats i solucions ben estudiades.
Què milloraria?
Milloraria coses de les sitges, per exemple, en alguns casos per la seva forma, seria bo que tinguessin diverses boques per a poder omplir-les aprofitant tot el seu volum.

ROBERT ROSSELL
RESPONSABLE DE MATÈRIES FORESTALS S.L.

Quin motiu l’ha portat a decidir-se a fer aquesta inversió?
La necessitat d’oferir servei a sitges situades en llocs amb poca accessibilitat o amb la boca a una certa alçada per sobre el nivell de terra.
Per què ha escollit aquest model?
Per ser d’un fabricant del país, per tenir un servei postvenda proper i per la seva versatilitat. M’agrada la possibilitat de poder portar diferents productes alhora i d’incorporar bàscula al mateix camió per anar fent un recorregut de distribució. També el fa interessant per poder utilitzar diferents sistemes de descàrrega en un mateix camió.
Està satisfet del resultat obtingut fins ara?
Encara no és el moment de fer valoracions, el producte s’ha d’acabar de desenvolupar del tot però té molt potencial. De moment tenim un primer model i funciona.
Què milloraria?
En la fase final de desenvolupament del model un dels aspectes
a treballar és la velocitat de descàrrega.

Comments are closed.

« »