Ajuts de la Diputació de Girona

Feb 19 • CAROUSEL HOME, hivern 2014, Notícies • 1916 Views • Comentaris tancats a Ajuts de la Diputació de Girona

El passat 17 de desembre de 2013 el ple de la Diputació de Girona va aprovar les bases específiques reguladores de les seves subvencions destinades a la realització de projectes dins del Parc del Montseny. Aquestes bases preveuen 5 línies de subvencions: explotacions forestals, explotacions agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges i creació de reserves forestals.

En 2 de les línies de subvencions previstes és un concepte subvencionable la incorporació de millores en l’eficiència energètica i energies renovables. Es tracta en els casos de les empreses de serveis i la millora d’habitatges. En aquest concepte s’inclouen específicament les instal·lacions d’aprofitament de biomassa per a la generació de calor. Són subvencions amb un import baix (4.500 €), però són compatibles amb altres ajuts sempre que la suma dels imports rebuts no superi el 100 % de la inversió realitzada. També és important tenir en compte que els criteris de valoració de les sol·licituds contemplen atorgar la puntuació màxima (4 punts) als projectes d’instal·lació d’energies renovables, com ho és l’obtinguda amb biomassa, en la línia de subvencions a empreses de serveis. Pel que fa a la línia de subvencions per a la millora dels habitatges s’atorgarà una puntuació de 3 punts.

pell

Es preveu que properament s’obri una convocatòria de subvencions d’acord amb aquestes bases. Aquesta convocatòria estarà restringida a l’àmbit del Parc Natural del Montseny, però està previst que la Diputació de Girona destini una partida econòmica important per subvencionar instal·lacions de producció de calor amb biomassa al conjunt de la província de Girona.

Comments are closed.

« »