Ajuts de la Diputació de Barcelona

Feb 19 • CAROUSEL HOME, hivern 2014, Notícies • 1519 Views • Comentaris tancats a Ajuts de la Diputació de Barcelona

El passat 10 de gener de 2014 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona una convocatòria de subvencions per finançar instal·lacions tèrmiques d’aprofitament de biomassa. Aquesta convocatòria està restringida a l’àmbit dels espais naturals protegits gestionats per la Diputació de Barcelona i és gestionada per l’Oficina de Tècnica de Parcs Naturals.

Amb aquesta convocatòria la Diputació de Barcelona vol potenciar la utilització de biomassa dins l’àmbit dels espais naturals protegits. D’aquesta forma pretén contribuir a la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, a la creació de llocs de treball i a la reducció de la dependència de les importacions energètiques.

Es consideren subvencionables les despeses directament relacionades amb la instal·lació de calderes, estufes i llars de foc tancades inseribles. Sempre que aquests elements s’utilitzin per calefactar o bé habitatges o bé immobles vinculats a una activitat econòmica, estiguin situats dins l’àmbit dels espais naturals i utilitzin biomassa llenyosa d’origen forestal com a combustible.

Les subvencions poden arribar al 50 % de l’import de les despeses subvencionables, però amb un límit màxim de 8.000 €. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 28 de febrer de 2014.

wood

Comments are closed.

« »