Per què consumir biomassa?

Feb 18 • CAROUSEL HOME, hivern 2014, Notícies • 1680 Views • Comentaris tancats a Per què consumir biomassa?

Avantatges de la biomassa enfront altres combustibles
La biomassa és una energia que tenim a l’abast, ja que el subministrament de la qual no depèn d’altres països, com el cas del gasoil o el gas natural. Aquesta autosuficiència permet no haver d’estar patint contínuament per l’augment desmesurat de preus d’energies exteriors ni per la possibilitat que, en un moment determinat, es pugui arribar a tallar el subministrament. Convé tenir present, d’altra banda, que la biomassa és una energia renovable (no limitada com els combustibles fòssils) i que té un balanç d’emissions de CO2 neutre, atès que tot el carboni alliberat a l’atmosfera en la combustió ja havia estat prèviament fixat durant el procés de fotosíntesi, de forma que no contribueix a l’efecte hivernacle.

Així mateix, amb l’ús de la biomassa es contribueix a la gestió forestal sostenible d’uns boscos cada dia més abandonats, alhora que es redueix notablement el risc d’incendi, ja que es poden aprofitar productes de poca qualitat que, d’una altra manera, segurament es quedarien al bosc per la poca rendibilitat de la seva explotació. Aquesta contribució és perfectament demostrable quan la biomassa s’ha sotmès a un procés de certificació de l’explotació forestal, basada en el corresponent IOF (Instrument d’Ordenació Forestal) i posterior cadena de custòdia del procés productiu, que assegura la traçabilitat.

Finalment, l’ús de la biomassa permet, també, la dinamització de l’economia local.

Elevat rendiment en usos tèrmics
En un context en què cada dia l’eficiència energètica pren més importància, les calderes de biomassa assoleixen les primeres posicions. Els avenços tecnològics fan possible que en calderes de biomassa d’última generació s’assoleixin rendiments superiors al 90% en la producció de calor.

Sovint una alternativa econòmicament interessant
La substitució de calderes de gasoil convencionals per calderes de biomassa suposa un estalvi econòmic important. A la taula següent es pot comparar el cost del KWh tèrmic produït amb biomassa o amb altres fonts d’energia, com el gasoil, gas natural, pèl·let o estella.

graf

Tal com indica la taula, la biomassa és l’opció més econòmica. Si també tenim en compte l’evolució a l’alça dels preus del gasoil, gas i electricitat els darrers anys, i si es compara el manteniment de preus de l’estella i el pèl·let, la diferència és cada vegada més gran.

Tot i que les calderes de biomassa inicialment són més cares que les de gasoil, l’estalvi en combustible permet amortitzar-les en pocs anys quan el consum és elevat. Quan la demanda energètica comporta consums inferiors als 5.000 litres de gasoil anuals, el període d’amortització es pot allargar fins als 10 anys.

Cal destacar especialment les estufes de pèl·let i les llars de foc insertables (recuperadors de calor). Aquests aparells, si bé no produeixen aigua calenta sanitària, serveixen per escalfar l’ambient d’una forma molt ràpida, tenen un funcionament senzill, es poden programar i, fins i tot poden tenir comandaments a distància. A més, tenen rendiments molt elevats i un preu assequible, de 1.000 a 3.000€.

Ajudes i avantatges fiscals
Cada dia es posen en marxa més programes que impulsen l’ús d’aparells d’eficiència energètica i energies renovables, programes amb ajudes associades per finançar la inversió. Per exemple, el programa europeu LEADER, del qual es poden obtenir ajuts també pel carboni que es deixa d’emetre en el consum de biomassa (Projectes Clima).

En referència a la fiscalitat, l’article 92 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, estableix que les inversions destinades a la protecció del medi ambient consistents en instal·lacions que evitin la contaminació atmosfèrica, poden tenir una deducció en l’Impost de Societats de fins al 8% sempre que estiguin, les quals han d’estar incloses en programes aprovats per l’Administració en matèria ambiental, que ha de certificar que això sigui efectivament així.

Jordi Codina Cutrina
Enginyer Tècnic Forestal i Ambientòleg
Joan Girbau Junyent
Enginyer Tècnic Agrícola
GIRBAU CONSULTING, S.L.P.

Comments are closed.

« »